PRIVACY STATEMENT

Privacy statement

Ik respecteer uw privacy en verwerk uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Captured by Vera fotografie
Website: http://www.capturedbyvera.nl
KvK inschrijfnummer: 63936534
BTW-nummer: NL170450715B01

2. Telefoonnummer

Ik gebruik uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

3. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

4. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

Ik sla zo min mogelijk gegevens van mijn klanten op en zorg ervoor dat er in mijn database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

5. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

6. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

Op het volgende e-mailadres: vera@capturedbyvera.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zal ik hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

%d